* Se for difĂ­cil de ler o texto, consulte o CAD ou o manual.

AP-31/32/33/34 Dimension